Tư vấn

Căn hộ cao cấp Mandarin

Danh mục:

Từ cuộc trao đổi ngắn gọn giữa Kts và chủ nhà vào một chiều mưa mùa hạ đã làm thay đổi cả một không gian sống. Và hiện thực hóa những mong muốn rất con người của khách hàng, là sự kết nối uyển chuyển giữa cũ và mới bằng những đường nét đơn giản, nhẹ nhàng và tinh tế.
Niềm hạnh phúc của một Kts là đưa mong muốn của khách hàng đi xa hơn một dấu ấn.

Căn hộ chung cư Mandarin – Trung hoà Nhân Chính
Thời gian thực hiện: 1 tháng 10 ngày (07/2020)
Diện tích: 170m2

Văn phòng kiến trúc Không giới hạn-UL
@ Kts Doãn Huy Hoàng (Blanch Jovi)
Photographs: Nguyễn Thế Minh (Viet634BC993-6013-4FA8-A01D-5B1BF18C597CE03E1533-650F-4551-8885-F1DE5BC63E1A743AFCF0-9951-4C42-8B49-0E56F9674ED9995E8224-C417-4489-ABA7-72637DDAE6DCFEFF1FB0-D240-4129-9B1B-D36745258B80A769A013-FB36-41A4-841C-EB9E86DE0408BFF6572F-89A4-4A26-B62B-2726ECD068362C537966-FD71-4337-869B-B94B8C60F2E06827B149-7605-4214-9A31-A6F403D61F61namese
D1015585-0F8B-4D72-887F-39982F99470131E1DD07-0701-4737-9F94-44EF1C258B739FFEF22D-8759-4479-AB89-7DDB6CADC45253E7C9F8-F94C-4DE7-AED9-B78D8D95281A4244E951-8592-4FEE-9E83-443E8BB3AEB4B4F3DDF8-259F-483C-B0DB-843F3F49965CDE05C7E9-6C57-4EC1-BF9F-93D70D8B6839098D564F-D755-492C-8DA3-3341F83A60D84F3A69EE-CB19-4F9A-8478-5AD3294D2530830E4F7B-6AC2-468E-A5F7-48D08D38F294E04C58EB-CB7A-4DB5-B645-FBE4E1968584C01466CB-91D2-4B3E-B3C6-2853A0EF9A01E7A7233A-FC93-4E7F-9001-BB7B07971F4BBB84BC91-C29B-4FBF-B716-D4F4907C45386B3BEF78-402F-4AC8-AAC8-B4761F02FD3CB39693BB-C93F-4EB6-94F1-2CACCF30CC1914D773B4-63F6-4DE0-8041-BA3FF5B37B0ECB6BE51A-46CD-45A2-B142-98E81CF648AB9FFEF22D-8759-4479-AB89-7DDB6CADC4529EBC1538-3C78-4E36-B1FC-279985BA20403910B676-EC99-4FFE-8055-DC57742F76741C69EF27-B7EF-46E5-9556-12B03531ACBCFBB836FF-9369-40AE-B3A6-E676186FF11737CFABFC-A281-40C0-A95D-5370D40093B02BDA0270-999F-4E2B-B597-4F9B86D9C531B59368E3-0BF3-427A-9D5E-A91738ADC5EA

Bai viet tu van 15

Danh mục:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu libero est. Sed ex diam, mollis eget eros consectetur, commodo porta urna. Maecenas sodales tortor et scelerisque faucibus.

Đọc thêm

Bài viết tư vấn 2

Danh mục:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sagittis quam et fermentum ullamcorper.

Đọc thêm

Bài viết tư vấn 3

Danh mục:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sagittis quam et fermentum ullamcorper.

Đọc thêm

Bài viết tư vấn 4

Danh mục:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sagittis quam et fermentum ullamcorper.

Đọc thêm

Bài viết tư vấn 1

Danh mục:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse sagittis quam et fermentum ullamcorper.

Đọc thêm