Đây là một dự án phức tạp và thách thức bởi phần xây mới và hiện trạng cũ. Chủ đầu tư mong muốn khi dự án đưa vào sử dụng sẽ là một nhà điều hành hiện đại và năng động nhưng bài toán tiết chế về tài chính phải ưu tiên hàng đầu.2017-11-13 10.26.50 2017-11-13 10.26.15 2016-12-28 13.12.16